Riepu meklētājs Dealer Finder

Jaunumi

Toyo Tires saglabā vietu “FTSE Russell” VSP indeksā

2024. gada 1. februāris

Toyo Tires iekļauts ilgtspējas indeksos vides, sociālajā un pārvaldības jomā.

Holdinga “Toyo Tire Holdings of Europe” prezidents Kenta Kuribajaši (Kenta Kuribayashi) ziņo, ka tā mātesuzņēmuma – korporācijas “Toyo Tire Japan” – akcijas arī turpmāk tiks iekļautas VSP indeksā*1, indeksu sērijā “FTSE4Good Index Series”, indeksā “FTSE Blossom Japan Index” un nozaru relatīvajā indeksā “FTSE Blossom Japan Sector Relative Index” *2.

*1 Akciju indekss, kas ietver uzņēmumus, kurus no vides, sociālo un pārvaldības (VSP) aspektu viedokļa augstu novērtēja neatkarīga reitinga aģentūra.
*2 Kopš 2022. gada un joprojām tiks izvēlēts indekss “FTSE4Good Index Series” un nozaru relatīvais indekss “FTSE Blossom Japan Index Sector Relative Index”. Turpmāk novērtējuma periods tiks mainīts no jūnija uz decembri.

Ilgtspēja ir svarīgs jautājums, un ieguldīšana nav rentabilitāte vien, tā ir arī ietekme uz sabiedrību un vidi, ko arī ataino VSP indekss.

Par FTSE indeksu, indeksu sēriju “FTSE4Good Index Series”, indeksu “FTSE Blossom Japan Index” un nozaru relatīvo indeksu ”FTSE Blossom Sector Relative Index”

“FTSE Russell” reitingi aptver vairākas jomas, piemēram, korporatīvo pārvaldību, veselības un drošības jautājumus, korupcijas apkarošanu, klimata izmaiņas, un to pamatā ir uzņēmumiem paredzētais indekss “FTSE4Good”, “FTSE Blossom Japan Index” un “FTSE Blossom Sector Relative Index”, un tie prasa atbilstību virknei VSP kritēriju.

Indekss

Pārskats

Indeksu sērija “FTSE4Good”

To nolūks ir novērtēt un izmērīt to uzņēmumu sniegumu, kuru darbība ir lielā mērā saistīta ar VSP jomu. Šo indeksu izmanto ilgtspējīgu ieguldījumu fondu un citu finanšu produktu izveidei un novērtēšanai.

“FTSE Blossom Japan Index”

Indekss, kas parāda to Japānas uzņēmumu sniegumu, kas proaktīvi risina VSP jautājumus; tas ir no nozares neatkarīgs indekss.      

“FTSE Blossom Sector Relative Index”

Šis indekss parāda to Japānas uzņēmumu sniegumu, kuriem ir samērā laba atbilžu atbilstība katrā VSP sadaļā; tas ir no nozares neatkarīgs indekss. Turklāt, lai veicinātu pāreju uz mazoglekļa ekonomiku, tajā tiek iekļauti tikai uzņēmumi, kuru centieni savas darbības uzlabošanā ir novērtēti saskaņā ar TPI*3.

*3 Pārejas plāna iniciatīva. Globāla iniciatīva, kuru virza aktīvu īpašnieki ar mērķi novērtēt uzņēmumu gatavību pārejai uz mazoglekļa ekonomiku.

Vairāk par šiem indeksiem ir skaidrots ilgtspējas lapas sadaļā “Ārējais novērtējums” korporatīvajā tīmekļa vietnē: toyotires.co.jp/csr/evaluation (tikai japāniski).

Pamatojoties uz 2022. gadā pasludināto Toyo Tire grupas politiku par ilgtspējas pārvaldību, mēs sekmēsim globālas ilgtspējīgas mobilitātes sabiedrības īstenošanu, liekot mūsu korporatīvo darbību pamatā VSP aspektus un pūloties veicināt uzņēmējdarbību un ilgtspēju integrētā veidā.