Riepu meklētājs Dealer Finder

Riepu mainīšana vietām

Dažkārt nevienādu riepu nodilumu var novērst, apmainot riepas vietām. Skatiet savu automašīnas īpašnieka rokasgrāmatu vai konsultējieties. ar riepu ražotāju vai savu Toyo dīleri, lai noteiktu jūsu transportlīdzeklim atbilstošo apmaiņas režīmu.
 
Ja jūsu riepām redzams nevienāds nodilums, lūdziet savam Toyo dīlerim pārbaudīt un novērst jebkādu nepareizas uzstādīšanas problēmu, nelīdzsvarotību vai citu mehānisku problēmu, kas radusies pirms riepu apmaiņas vietām. Dažkārt transportlīdzekļa priekšējās un aizmugurējās riepās ir atšķirīgs spiediens. Pēc riepu apmaiņas vietām pielāgojiet gaisa spiedienu atsevišķās riepās. Vairāk informācijas varat atrast sadaļā par atbilstošu iekšējo spiedienu.

Regulāras riepu apmaiņas vietām mērķis ir nodrošināt vienmērīgu nodilumu visām transportlīdzekļa riepām. Pirms riepu apmaiņas vietām vienmēr skatiet savā individuālajā īpašnieka rokasgrāmatā ieteikumus par apmaiņu vietām. Ja nav noteikts periods vai režīms riepu apmaiņai vietām, jums vajadzētu apsvērt iespēju apmainīt riepas vietām no priekšpuses uz aizmuguri ik pēc 10 % vai vismaz ik pēc 15 % nodiluma. Nevienāda nodiluma gadījumā var būt nepieciešama biežāka apmainīšana vietām.

Populāri riepu apmaiņas vietām režīmi

Dažkārt riepas nevar apmainīt vietām saskaņā ar populāriem režīmiem. Tā tas ir, ja lietojat vienvirziena riepas ar asimetrisku protektora dizainu. Tāpat arī ir iespējams, ka dažiem transportlīdzekļiem uz priekšējās un aizmugurējās ass ir uzstādītas atšķirīga izmēra riepas, un tām arī var būt zināmi ierobežojumi attiecība uz apmaiņu vietām. Skatiet savu īpašnieka rokasgrāmatu vai apmeklējiet Toyo dīleri, lai iegūtu ieteikumus šiem īpašajiem gadījumiem.