Riepu meklētājs Dealer Finder

Atbilstošs iekšējais spiediens

Ar pareizu gaisa spiediena apjomu jūsu riepām būs augstāka veiktspēja, ilgāks kalpošanas laiks un labāka degvielas ekonomija. Pareizo gaisa spiediena apjomu oriģinālajā aprīkojumā iekļautajām vai tāda paša izmēra riepām norāda transportlīdzekļa ražotājs, un tas var atšķirties priekšējām un aizmugurējām riepām. Konsultējieties ar savu Toyo izplatītāju jeb dīleri, ja jūsu transportlīdzekļa nomaiņas riepas vairs nav tādā pašā izmērā kā oriģinālajā aprīkojumā iekļautās (O.E.) riepas.


Kur atrast informāciju par pareizo spiedienu O.E. riepās
 
Jūs varat skatīt informāciju par ieteicamo spiedienu uz norādījumu plāksnītes vai uzlīmē uz durvju aplodas, cimdu nodalījumā vai līdzās degvielas tvertnes vāciņam. Ja jūsu transportlīdzeklim nav norādījumu plāksnītes, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu vai konsultējieties ar transportlīdzekļa ražotāju, riepu ražotāju vai jūsu vietējo riepu dīleri. Riepas norādījumu plāksnītē ir norādīta transportlīdzekļa maksimālā kravnesība, gaisa spiediens aukstā riepā un transportlīdzekļa ražotāja ieteiktais riepas izmērs.
 

 
Riepu spiediena mērītāja izmantošana
 
Nav iespējams noteikt, vai riepās ir mazs vai nepietiekams spiediens, tikai aplūkojot tās. Lai noteiktu spiedienu riepās, vienmēr izmantojiet precīzu riepu spiediena mērītāju.
 

 
Kad pārbaudīt spiedienu riepās
 
Pārbaudiet spiedienu riepās (tostarp rezerves riepā) vismaz vienreiz mēnesī un pirms katra ilgā brauciena. Riepas jāpārbauda, kad tās ir aukstas (pirms nobraukta jūdze). Ja jums jānobrauc vairāk nekā jūdze pirms gaisa spiediena pārbaudes, izmēriet un dokumentējiet nepietiekamo gaisa spiedienu katrā riepā. Ierodoties tehniskās apkopes stacijā, izmēriet spiedienu katrā riepā vēlreiz un, ja spiediens ir pieaudzis, pielāgojiet papildus nepieciešamā spiediena apjomu. Piemēram, ja gaisa spiedienam aukstā riepā jābūt 35 PSI, tas bija 28 PSI un pašreizējais spiediens ir 33 PSI, jums jāpiepūš siltās riepas līdz 40 PSI un vēlreiz jāpārbauda riepas, kad tās ir aukstas.
 

 
Kā riepās zūd spiediens?
 
Riepas zaudē spiedienu dabiskā veidā, notiekot caursūkšanās procesam. Tempu, kādā riepās zūd spiediens, var ietekmēt ārējās temperatūras izmaiņas. Šīs izmaiņas ir izteiktākas karstā laikā. Parasti riepa zaudēs vienu vai vairākas mārciņas gaisa spiediena mēnesī aukstā laikā vai pat vairāk karstā laikā. Atcerieties, ka nepietiekams spiediens riepās ir galvenais to darbības atteices cēlonis.
 

 
Citi ieteikumi
 
Nekad neizlaidiet spiedienu vai nesamaziniet gaisa spiedienu, kad riepas ir karstas. Tas ir normāli, ka spiediens pieaug braukšanas rezultātā.
 
Pārliecinieties, ka visi riepu ventiļi un paplašinājumi ir aprīkoti ar ventiļu vāciņiem, kuriem ir starplikas, lai aizsargātu tos no netīrumiem un mitruma. Ikreiz, nomainot riepu, parūpējieties lai tiktu uzstādīta jauna ventiļa kāta ietaise.
 
Nepietiekams spiediens riepās vai pārmērīga slodze rada karstumu un var novest pie riepu darbības atteices, kā rezultātā var tikt bojāts transportlīdzeklis un/vai rasties traumas vai iestāties nāve.