Riepu meklētājs Dealer Finder

ES marķējums

ES riepu marķējuma noteikumi

Sākot no 2012. gada 1. novembra, marķējums kļuva obligāts lielākajai daļai automobiļu, furgonu un kravas automobiļu riepu, kas ražotas pēc 2012. gada 30. jūnija un tiek pārdotas Eiropas Savienībā.

Šis marķējums ticis ieviests, lai uzlabotu riepu drošību un videi draudzīgu veiktspēju un palīdzētu klientiem veikt informētu izvēli.

Riepām ir marķējumi, kuros ir norādīti rites pretestības, saķeres uz slapja ceļa un ārējā trokšņa rādītāji.

Riepu ražotājiem ir pienākums sniegt šo marķējuma informāciju viņu tīmekļa vietnēs un ražojuma dokumentācijā.

Izplatītājiem arī jāparāda klasifikācijas informācija marķējumā, pirms klients izvēlas riepu, un jāiekļauj tā rēķinā.

Marķējumā tiek izmantota zināmā ar krāsu kodētā klasifikācija, ko bieži var redzēt mājturības elektroierīču un automobiļu marķējumā. Skatiet piemēru attēlā pa kreisi.

Marķējumā norādīto trīs kategoriju skaidrojums ir sniegts tālāk.

 

 

 


Klasifikācija marķējuma kreisajā pusē attiecas uz rites pretestību.

Klasifikācija sākas ar visaugstāko rādītāju A un beidzas ar viszemāko rādītāju G. Eiropas Savienība ir nolēmusi, ka D būs tukšā klase. Tas nozīmē, ka, ja riepas nekvalificējas C klasei rites pretestības jomā, tām tiks piešķirta E klase.

Rites pretestība ir vērtējums riepu darbībai apkārtējā vidē.. Jo augstāks rādītājs, jo mazāka rites pretestība. Rites pretestība ir spēks, kas jāpārņem transportlīdzekļa dzinējam, lai nodrošinātu riepu kustēšanos. Vienkāršiem vārdiem, maza rites pretestība nozīmē, ka riepas izmantos mazāk enerģijas, lai pieveiktu konkrētu attālumu.

Maza rites pretestība var arī uzlabot degvielas ekonomiju.


Klasifikācija marķējuma labajā pusē attiecas uz saķeri uz slapja ceļa.

Saķere uz slapja ceļa tiek mērīta, izmantojot standarta testu. Attiecībā uz rites pretestību — jo augstāks rādītājs, jo labāku veiktspēju riepas ir demonstrējušas testā.

Saķeres uz slapja ceļa tests ir izstrādāts, lai nodrošinātu savstarpēji salīdzināmus riepu rezultātus. To ir ļoti grūti panākt, jo testēšanas virsmas berze un apkārtējā temperatūra ievērojami ietekmē mērījumus.

Šie faktori testēšanas procesā tiek ņemti vērā tā, lai novērotie rezultāti tiktu ievadīti aprēķinā, kurā izmanto virsmas berzes un temperatūras koeficientus. Turklāt atšķiras arī testēšanas apstākļi ziemas un vasaras riepām.

Tāpat kā rites pretestības klasifikācijā, saķerei uz slapja ceļa nav D klases. Riepas, kuru saķeres uz slapja ceļa klase ir nedaudz zemāka par C, tiek klasificētas kā E klase. Turklāt saķerei uz slapja ceļa nav G klases. Zemākais saķeres uz slapja ceļa rādītājs ir F.


Klasifikācija marķējuma apakšdaļā norāda riepu radīto ārējo troksni.

Ārējai troksnis tiek norādīts marķējumā divos dažādos veidos. Pirmkārt, kā konkrētais trokšņa līmenis decibelu izteiksmē.

Tomēr tāpēc, ka nedrīkst gaidīt no pircējiem, ka viņi uzreiz zinās, kāds pienācīgs trokšņa līmenis atbilst konkrēta izmēra riepai, tiek nodrošināts vienkāršs grafisks attēlojums, kurā redzams(-i) vai nu 1, vai 2 vai 3 skaņas viļņi. Šie skaņas viļņi ir attēloti kā izliektas melnas līnijas, kuru izmērs palielinās atbilstoši trokšņa līmeņa pieaugumam.

Riepai, kurai norādīts 1 skaņas vilnis, ir viszemākais trokšņa vērtējums atbilstoši tās izmēram. Divi skaņas viļņi ir vidējs rādītājs, bet trīs skaņas viļņi nozīmē, ka riepai ir piešķirts augstākais trokšņa līmeņa rādītājs atbilstoši tās izmēram.

Jums jāņem vērā, ka, jo platāka riepa, jo lielāku troksni tā radīs, Tāpēc skaņas viļņos izteiktie vērtējumi atšķiras atkarībā no riepas profila platuma. Piemēram, ļoti platai riepai, kuras trokšņa līmenis ir 70 decibeli, var būt zems skaņas viļņos izteiktais vērtējums. Tomēr šaurai riepai ar tādu pašu 70 decibelu trokšņa līmeni tiktu piešķirta visaugstākā skaņas viļņu klase.