Riepu meklētājs Dealer Finder

Braukšanas ieteikumi

Kā rīkoties „iesēšanās” gadījumā

Ja notikusi „iesēšanās” ledū, sniegā, dubļos vai slapjā zālē, transportlīdzeklis viegli jāšūpo turp un atpakaļ, atkārtoti pārslēdzot ātruma pārslēgu starp braukšanu uz priekšu un atpakaļgaitu automātiskās pārnesumkārbas gadījumā un starp atpakaļgaitu un otro pārnesumu manuālas pārnesumkārbas gadījumā. Tā jācenšas darīt, riteņiem griežoties pēc iespējas mazāk. Spēks, ko rada ātri rotējoša riepa, var izraisīt eksploziju, burtiskā nozīmē pārraujot riepu. Dažus transportlīdzekļus var novest līdz šādam riepas atteices stāvoklim mazāk kā piecās sekundēs.


Rezerves riepas izmantošana

Daudz jauno transportlīdzekļu ir aprīkoti ar pagaidu rezerves riepu. Tā parasti ir ievērojami mazāka kā pārējās jūsu automobiļa riepas. Ir būtiski apzināties, ka šādai rezerves riepai ir daudz vairāk ierobežojumu nekā tipiskai riepai, tostarp attiecībā uz ātrumu un ieteicamo nobraukto attālumu. Dažām rezerves riepām pat nepieciešams izmantot īpašu kārbu, lai piepūstu riepu.

Jums jāiepazīstas ar rezerves riepas lietošanu, lasot īpašnieka rokasgrāmatu un informāciju uz rezerves riepas sānu sienas. Un neaizmirstiet, ka bieži jāpārbauda gaisa spiediens rezerves riepā.


Hidroplanēšana

Saķeres zaudēšanu uz slapjiem ceļiem, ko sauc par hidroplanēšanu, ietekmē tālāk minētie trīs galvenie faktori.

Transportlīdzekļa ātrums. Ātrumam pieaugot, saķere uz slapjas virsmas ievērojami samazinās.

Ūdens dziļums. Jo dziļāks ūdens, jo ātrāk zudīs saķere, kaut gan arī neliels ūdens slānis var izraisīt saķeres zudumu pat mazā ātrumā.

Riepas protektora dziļums. Riepām nodilstot, to iespējas novērst hidroplanēšanu samazinās.

Tā kā hidroplanēšana var novest pie pilnīga saķeres un transportlīdzekļa kontroles zuduma, vienmēr jāsamazina ātrums, ņemot vērā pārējo satiksmi.


Braukšana ledus un sniega apstākļos

Vissezonas riepas ir izstrādātas tā, lai nodrošinātu augstāka līmeņa saķeri sniega apstākļos nekā riepas, kuras nav vissezonas. Jūsu riepas, iespējams, ir vissezonas, par ko liecina burti „M+S”, kas iestrādāti sānu sienā līdzās riepas borta nostiprinošajai daļai. Šie burti nozīmē „dubļi un sniegs”. Tomēr, ja nepieciešamas vissezonas riepas, ASV un Eiropas noteikumu atšķirības dēļ vienmēr vajadzētu pārbaudīt pie sava riepu mazumtirgotāja, vai izvēlētās riepas ir piemērotas. Nevajadzētu paļauties tikai uz apzīmējumu „M+S”.

Pat vislabākās vissezonas riepas nevar nodrošināt pieņemama līmeņa saķeri, ja ledus un sniega apstākļos braucat pārāk ātri. Ziemas apstākļos uz ceļa jāievēro vismaz 12 reizes garāks bremzēšanas ceļš.

Ļoti ieteicams uzstādīt ziemas riepas apstākļos, kad temperatūra ir zem 7 °C. Ziemas riepas piedāvā daudz labākas bremzēšanas un saķeres iespējas nekā vasaras un vissezonas riepas. Tādēļ dažās valstīs to uzstādīšana ir obligāta. Bet pat tad, ja uzstādīšana ir izvēles, ieguvumi drošības ziņā visos apstākļos, kad temperatūra ir zem 7 °C, ir neizmērojami. Šādā temperatūrā ziemas riepas nodrošina labāku saķeri un vilci uz sausiem un slapjiem ceļiem, kā arī sniega un ledus apstākļos.


Drošai braukšanai ziemā

Uzstādiet ziemas riepas.

Samaziniet braukšanas ātrumu. Pat labi ceļa apstākļi var ātri pasliktināties.

Palieliniet bremzēšanas ceļu — tam jābūt vismaz 12 reizes garākam nekā uz sausiem ceļiem. Iespējams, ka ne vienmēr būs vajadzīgs tik liels attālums, bet, ja tomēr būs vajadzīgs, jūs būsiet pateicīgs, ka rīkojāties droši.

Pārbaudiet savu riepu stāvokli. Nodilušas riepas nodrošina mazāku saķeri.